DTS je ovlašćeni primalac/pošiljalac robe u carinskom postupku i za carinski magacin Luka Beograd.
03. april 2017.

DTS uz status ovlašćenog pošiljaoca/primaoca robe, prilikom pristizanja vozila sa carinskom robom na mesto istovara, elektronskim putem prijavljuje vozilo i dobija dozvola za istovar i dalje postupanje u roku od 15 minuta. Ovom olakšicom DTS skraćuje vreme čekanja klijenta na rascarinjenje robe u poređenju sa redovnim postupkom, tokom koga se dokumentacija za vozila, odmah po prispeću, prezentuje carinskom nadzoru uz odgovarajuću deklaraciju izrađenu od strane špeditera, čija piprema može da traje i više od sat vremena, a nakon predaje dokumentacije, predmet može čekati na red i do 5 sati.

Ovaj status omogućava brži istovar/utovar, odnosno prijem/otpremu robe u/iz skladišta u javnom carinskom magacinu u Luci Beograd i kao i javnom carinskom magacinu u distributivnom centru u Staroj Pazovi.