Održan panel na temu Posao za Saobraćajne inženjere na Saobraćajnom fakultetu
30. novembar 2019.

Odsek za logistiku, Saobraćajnog fakultet Univerziteta u Beogradu organizovao je panel diskusiju, koja je održana 30. novembra 2019. godine. Na panelu na temu: Posao za Saobraćajne inženjere: Koje kompetencije, znanja i veštine su potrebne studentima logistike? učestvovalo je preko 150 bivših studenata logistike, koji su sada vodeći inženjeri, menadžeri i stručnjaci na različitim pozicijama u logistici i lancima snabdevanja.

Skup je otvoren od strane dekana Saobraćajnog fakulteta profesor Nebojša Bojović, a među panelistima bio je naš direktor ugovorne logistike, Igor Životić.

Tokom diskusije na temu koje kompetencije, znanja i veštine treba da imaju studenti logistike, kako bi što bolje odgovorili na sadašnje i buduće potrebe i očekivanja kompanija, privrede i tržišta, istaknuto je da je potrebno da student što pre ovladaju pored znanja i određenim praktičnim veštinama, već u toku studija, kako bi se uspešno uključili u konkretne poslove i zadatke u kompanijama. Jedna od tema je bila vezana i za proširenje saradnje između kompanija i fakulteta kroz različite oblike studentske prakse, ali i uključivanju istaknutih stručnjaka iz privrede kao gostujućih predavača na fakultetu.

Pored diskusije sprovedeno je i anketno istraživanje sa ključnim pitanjima vezanim za kompetencije, znanja, veštine i osobine koje bi bilo poželjno da imaju studenti kada završe fakultet, ali i pitanjima kako da se to obezbedi kroz saradnju fakulteta i kompanija.