Otpočeta implementacija SAP-a u DTS-u
11. oktobar 2016.

Sa ciljem pružanja što bolje usluge i odgovora različitim zahtevima klijentima, DTS je počeo sa realizacijom implementacije SAP modula koji će zameniti neka od postojećih IT rešenja. DTS je prva kompanija u Srbiji i regionu koja će u poslovanje uvesti napredni WMS, tzv. EWM modul – SAP Extended Warehouse Management System. Osim njega, projekat obuhvata implementaciju standardnih SAP-ovih modula FI, CO, MM i SD.

Dodatne funkcionalnosti koje DTS ostvaruje implementacijom SAP-ovih modula su:

  • Integrisan i homogen sistem
  • Podaci u realnom vremenu (bez interfejsa i vremena prenosa podataka)
  • Centralizovan sifarnik svih matičnih podataka
  • Brže prilagođavanje zahtevima eksternih klijenata
  • 3PL Billing
  • Upravljanje radnom snagom
  • Praćenje zaliha u više jedinica mera paralelno, različitim kombinacijama pravnih lica
  • VAS usluge pokrivene softverski
  • Veća fleksibilnost prilikom definisanja strategija komisioniranja (pickinga)
  • Upravljanje crossdocking skladištima
  • Potpuna kontrola poslovnih procesa
  • SAP BI

  Planirani rok implementacije SAP modula je prva polovina 2017. godine.