Studenti Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, posetili su DTS distributivni centar u Pazovi
03. novembar 2016.

Studentima je predstavljeno poslovanje DTS-a iz uglova distribucije, međunarodnog i domaćeg transporta, skladištenja, upravljanja projektima, a obilaskom magacina imali su prilike da se upoznaju i sa procesima funkcionisanja logističkih aktivnosti u praksi.

Goste je dočekao direktor, Vojin Milić, koji je studentima poželeo dobrodošlicu u kompaniju i predstavio im bitne aspekte uspešnog poslovanja logističke kompanije. Nakon obilaska magacina, studenti su imali priliku da tokom interaktivnog prezentovanja poslovanja kompanije od strane zaposlenih u DTS-u dobiju odgovore na sva svoja pitanja iz domena logistike.