IT rešenja

IT rešenja

U skladu sa zahtevima modernog tržišta, implementirali smo najsavremenija IT rešenja sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluge i povećanja zadovoljstva naših klijenta.

Podršku kompletnom opsegu logističkih aktivnosti obezbeđuju:

  • Sistem za upravljanje radom skladišta (Warehouse Management System - SAP EWM)
  • Satelitsko praćenje celokupne flote
  • Sistem za upravljanje transportom (Transportation Management System - Sky Track)
  • SAP ERP softver (moduli MM, SD, FI, CO)
  • Naručivanje putem HH uređaja

Krajem 2018. godine uspešno implementiran SAP ERP i SAP EWM softver.

 

Pored, toga, DTS vrši elektronsku komunikaciju prilagođavajući se svakom klijentu posebno u zavisnosti od njihovih zahteva i potreba, a razmena podataka sa klijentima je omogućena kroz EDI razmenu, WEB servis, FTP server kao i kroz ručno kreiranje dokumenata.