IT rešenja

IT rešenja

U skladu sa zahtevima modernog tržišta, implementirali smo najsavremenija IT rešenja sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluge i povećanja zadovoljstva naših klijenta.

Podršku kompletnom opsegu logističkih aktivnosti obezbeđuju:

  • Sistem za upravljanje radom skladišta (Warehouse Management System)
  • Satelitsko praćenje celokupne flote
  • Sistem za upravljanje transportom (Transportation Management System)
  • Specijalno prilagođen ERP softver
  • Naručivanje putem HH uređaja
  • Za 2018. godinu planiran je početak korišćenja SAP modula
 

Pored, toga, DTS vrši elektronsku komunikaciju prilagođavajući se svakom klijentu posebno u zavisnosti od njihovih zahteva i potreba, a razmena podataka sa klijentima je omogućena kroz EDI razmenu, WEB servis, FTP server kao i kroz ručno kreiranje dokumenata.