Špedicija i carinjenje

Špedicija i carinjenje

Omogućavamo klijentima brzo i jednostavno carinjenje robe u tranzitnom postupku.

Kao ovlašćeni pošiljalac i primalac robe u tranzitnom postupku svojim klijentima omogućavamo da bez čekanja, direktno otpremaju robe od naših prostorija do granične carinske ispostave, kao i mogućnost dopremanja uvozne robe za direktno carinjenje u našim prostorijama.

Svaki klijent ima na raspolaganju bankarsku garanciju u vrednosti od 110.000.000,00 RSD za svrhe carinjenja robe.

Sa kancelarijama špedicije na Carinskoj ispostavi Luka Beograd i Carinskoj ispostavi Terminal Kvantaš pokrivamo Carinsku ispostavu Aerodrom i Carinsku ispostavu Dobanovci, a od maja 2016. i carinsku ispostavu Novi Sad. U okviru špedicije DTS-a zaposleno je petnaest ljudi, od kojih su šest ovlašćeni carinski zastupnici.

Pored gore navedenih lokacija, usluge špedicije pruža i DTS Crna Gora iz sedišta na carinskom terminalu Podgorica.

Klijentima je omogućeno pružanje usluga iz domena carinskog posredovanja kod uvoza i izvoza robe, privremenog uvoza, aktivnog i pasivnog oplemenjivanja, kao i reeksporta i uskladištenja robe.

Obezbeđene su bankovne garancije za poslove carinskog zastupanja, a za sve upite možete kontaktirati kancelariju u Crnoj Gori na broj +382 20 891 373 ili putem e-mail adrese office@dts.me.