Kvalitet i standardi

Kvalitet i standardi

Delta Transportni Sistem je među prvim kompanijama u Srbiji, sertifikovana prema zahtevima standarda IFS Logistics 2.2 u oblasti skladištenja i distribucije robe široke potrošnje.

Pomenutim standardom obezbeđuje se efikasnije i efektivnije upravljanje svim logističkim uslugama u vezi sa kvalitetom i bezbednošću prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, a sertifikat potvrđuje da se sistemi menadžementa kvalitetom u kompletnom lancu snabdevanja adekvatno dokumentuju, primenjuju, održavaju i poboljšavaju.

IFS Logistics standard prihvaćen je od strane Globalne inicijative za bezbednost hrane – GFSI (Global Food Safety Initiative) – organizacije koju čine najveći svetski proizvođači, trgovci i distributeri hrane čime je poslovanje DTS-a u ovom segmentu postalo međunarodno priznato i uporedivo.

Pored IFS Logistics 2.2 sertifikata na kome je dobio ocenu od 96,27% i „Higher Level“ na sertifikatu, DTS je sertifikovan i za sisteme menadžmenta kvaliteta i bezbednošću hrane ISO 9001:2015 i HACCP.

Nosilac AEO sertifikata, kao Ovlšćeni privredni subjekat.