Crna Gora

Crna Gora

Distributivni centar Crna Gora

Vladike Ruvima II Boljevića 22

81000 Podgorica, Crna Gora

Tel:
+382 20 891393
Fax:
+382 20 891171