Transport merkantilne robe

Transport merkantilne robe

Jedan od bitnih segmenata u biznisu logistike kompanije Delta Transportni Sistem - DTS jeste transport merkantilne robe.

DTS pruža usluge prevoza merkantilne i semenske robe od 2013. godine. U prvoj godini smo pre svega obavljali prevoz robe za potrebe Delta Agrara, dok je već u drugoj posao proširen na saradnju sa drugim kompanijama. Veliki planovi i aktivnosti Delta Agrara u narednim godinama su nas podstakle da razvijamo ovaj sektor s obzirom da je transport kod berzanske robe jedan od ključnih faktora uspeha.

U ovom trenutku sektor broji petoro zaposlenih, na lokacijama u Beogradu i Novom Sadu, uz određene planove proširenja u skladu sa daljim rastom potreba. Prevoz semenske i merkantilne robe sa njiva do silosa na dalju obradu, prelokacija robe od silosa do silosa, prevoz od silosa do barži su samo neki segmenata ovog prevoza.