Brankica Adić Jovanović - Deltin ekspert
29. avgust 2022.

Brankica ima 16 godina iskustva u logistici i to u pomorskom, odnosno kontejnerskom transportu. Sa nama je podelila kako to roba koju svakodnevno kupujemo u šoping-molovima prelazi tako dugačak put i kuda sve prolazi da bi na kraju stigla do nas.

Upoznala nas je sa kontejnerskim transportom i njegovim specifičnostima, a saznali smo i kako nas brodovi i luke spajaju, koliko robe stane na jedan kontejnerski brod, i šta nam sve na taj način stiže.  

Zbog prirode posla Brankica je imala priliku da mnogo putuje i upozna različite kulture, a sa nama je podelila zašto misli da je to važno i koliko nam pomaže da sliku sagledamo široko i razmišljamo out of the box.