DTS Crna Gora osnovao sektor špedicije sa sedištem na carinskom terminalu Podgorica
27. april 2017.

Od marta meseca, DTS Crna Gora svojim klijentima pruža i usluge špedicije iz sedišta na carinskom terminalu Podgorica.

Novoosnovan sektor špedicije obavljaće sve poslove iz domena carinskog posredovanja kod uvoza i izvoza robe, privremenog uvoza, aktivnog i pasivnog oplemenjivanja, kao i reeksporta i uskladištenja robe.

Klijentima su obezbeđene bankovne garancije za poslove carinskog zastupanja, dok sektor poseduje sve neophodne licence za posredovanje.

Za sve upite možete kontaktirati našu kancelariju u Crnoj Gori na broj +382 20 675 644