DTS na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu
21. mart 2016.

Na katedri za menadžment kvaliteta i standardizacije u okviru predmeta „Upravljanje kvalitetom u uslužnim delatnostima“, organizovano je gostujuće predavanje DTS-a za studente II, III i IV godine studija na temu „Kompanija Delta transportni sistem i upravljanje kvalitetom“.

Studenti su imali priliku da čuju nešto više o značaju logistike, skladištenju i transportu u kompaniji DTS, kao i međuzavisnosti navedenih procesa i njihovom uticaju na integrisani sistem menadžmenta, kroz primere iz prakse. Organizovano je i timsko rešavanje studije slučaja sa ciljem boljeg upoznavanja sa procesima posla inžinjera kvaliteta.