DTS predstavnik u Odboru Grupacije za City logistiku
17. jun 2015.

Cilj Grupacije je da okupi privredu, javni sektor (Sekretarijat za saobraćaj, Urbanistički zavod, Ministarstvo, Upravu grada) i akademsku zajednicu (Univerzitet) i pokuša da pomeri logistiku Beograda sa "mrtve tačke".

DTS kao jedna od najznačajnijih logističkih kompanija na tržištu, aktivno je uzela učešće u radu Grupacije, želeći da svojim dugogodišnjim iskustvom doprinese rešavanju ključnih pitanja City logistike u Beogradu.