DTS sponzor konferencije LOGIC 2015
26. maj 2015.

Od 21. do 25. maja, više od 200 učesnika, istraživača, privrednika,stručnjaka iz logistike, lanca snabdevanja, transporta, predstavilo je kroz akademske radove i primere dobre logističke prakse aktuelno stanje, trendove u logistici, praktična log. rešenja i dostignuća.

Kolega Nebojša Milovac, menadžer skladišta, predstavio je u okviru Radionice dobre logističke prakse, novi distributivni centar kompanije DTS u Staroj Pazovi.