Digitalizacija dostave
20. maj 2022.

Uspešno smo startovali proces digitalne dostave.

Digitalizacija dostave je jedno od najtraženijih rešenja u svetu logistike, a ovo su samo neki od brojnih benefita ovog rešenja:
✅ Opsežna papirna dokumentacija tokom dostave je sada stvar prošlosti, jer je sada sve lako dostupno preko tableta
✅ Unapređenje kvaliteta dostave
✅ Putem Track&Trace sistema dobijaju se real-time informacije za prodaju, uz potpunu vidljivost procesa koja je dostupna i kupcu i dobavljaču
✅ Podaci na tabletu su 100% ažurirani i sinhronizovani sa sladištem
✅ Transparentnost procesa dostave (gde je kamion, koju robu ima, šta je dostavljeno) i praćenje voznog parka
✅ Digitalni dokumenti na dostavi se pretvaraju u vrednosni papir koji se kasnije ubacuje u digitalnu arhivu