DonCafa i DTS saradnja
21. septembar 2016.

Potpisivanjem ekskluzivnog ugovora o pružanju logističkih usluga za proizvode DonCafe, Strauss Adriatic kompanija je od jula ove godine u portfoliu Delta Transportnog Sistema – DTS-a. Ovim ugovorom, koji osim usluga skladištenja i primarnog transporta obuhvata i pružanje usluge domaće distribucije. DTS će osigurati da kvalitetni i dobro poznati proizvodi DonCafe, DonCafe Moment, Strong, Minas i drugibudu dostupni u radnjama u vašoj okolini.