Nove lokacije špedicije
27. septembar 2021.

Sa zadovoljstvom objavljujemo da smo pored tri postojeće kancelarije špedicije, otvorili i 4 nove, i to na sledećim lokacijama:

-Beograd, Aerodrom Nikola Tesla
-Niš, Aerodrom Konstantin Veliki
-Makiš, ranžirna stanica
-Sremska Mitrovica, luka Leget

DTS će nastaviti da kontinuirano prati potrebe tržišta i trudi se da svojim partnerima ponudi što bolju, fleksibilniju i bržu uslugu, čemu će nove kancelarije dati značajan doprinos.