Održana studentska poseta Ekonomskog fakulteta
21. novembar 2019.

U sredu, 20. novembra, studenti Ekonomskog fakulteta su imali priliku da posete kompaniju Delta Transportni Sistem – DTS.

Uvodnu reč o Delta Holding-u i DTS-u, na terenskoj poseti organizovanoj od strane Centra za saradnju sa privredom i prof. dr Slobodana Aćimovića, imao je Generalni direktor, Ljubomir Babić.

Igor Životić, Direktor ugovorne logistike, govorio je studentima o istorijatu i razvojnom putu logističkog provajdera DTS-a, nakon čega je studente sproveo kroz skladište i upoznao ih sa osnovnim logističkim operacijama u skladištu.

Studentima se obratio i Milan Matić, Menadžer distributivnog centra, i upoznao ih sa izazovima rada u distributivnom centru kao i sa ključnim formulama za uspešan početak i razvoj karijere.

Prisutnima je prezentovan i program kompanije Delta Holding pod nazivom „Mladi Lideri”, koji predstavlja jedan od značajnih programa zapošljavanja u kompaniji.