Poseta studenata Ekonomskog fakulteta, DTS distributivnom centru
15. novembar 2017.

Studenti Ekonomskog fakulteta, modula Međunarodna ekonomija i spoljna trgovima, Turizam i hotelijerstvo odvojili su jedno popodne i u pratnji profesora Slobodana Aćimovića 15. novembra posetili DTS magacin.

Tom prilikom su se upoznali sa najsavremenijim tehnologijama distribucije i sa aktuelnim trendovima u ovoj oblasti. Studenti su imali priliku da razgovoraju sa rukovodiocima distributivnog centra i u praksi provere stečena znanja.