Prva logistička kompanija u Srbiji sa 100% električnim vozilima
01. novembar 2021.

DTS je prva logistička kompanija u Srbiji koja je u svoju flotu uvrstila 100% električna vozila. Dometa 250km i nosivosti do 1t koristiće se za razvoz robe iz DC Nova Pazova, gde su instalirana i tri AC punjača.

Ideja proistekla iz inicijative Mladih lidera, podržana od strane Delta Holdinga i realizovana u okviru našeg tima, deo je dugoročne DTS Green Iniciatives, koja uključuje i druge investicije u domenu održivog poslovanja.

Obećavamo, da ćemo i u budućnosti nastaviti da primenjujemo globalne trendove i menjamo na bolje okruženje u kojem poslujemo.

EV   EV1AC punjaci