Real time praćenje isporuke u DTS-u od novembra 2016.
07. novembar 2016.

Aplikacija će klijentima omogućiti između ostalog da prate informacije kao što su status realizacije naloga, očekivano vreme isporuke, detalji o vozilu kao i podatke sa prateće dokumentacije.

Sa ciljem da svojim klijentima omogućimo što bolju uslugu, jedni smo od pionira kada je primena ovakve aplikacije u pitanju na tržištu Srbije, a Track & Trace će omogućiti konstantno unapređenje kvaliteta usluga koju pužamo svojim klijentima.